Google Tag Manager

Ett kraftfullt verktyg som är väldigt bra för att separera script för marknadsföring och spårning från era övriga webb-/app-script. Att använda Google Tag Manager ställer också högre krav på att städa upp bland befintliga script vilket förbättrar datakvaliteten.

Vi hjälper er att:

  • Implementera från grunden om ni inte tidigare använt verktyget eller i de fall en omstart behövs.
  • Städa och säkra kvalitet för att undvika onödiga data och komplexitet. Vi går igenom alla befintliga script och tar bort de som inte är relevanta.
  • Få igenom snabba ändringar vilket är ett av verktygets huvudsyften. Ofta genom att lägga in ytterligare spårningskod.
  • Efterleva GDPR och CSP-regler för att säkerställa att policys och webbplatsens konfiguration överensstämmer med scripten i Tag Manager.

En uppdaterad och levande dokumentation av scripten och logiken i Google Tag Manager bör vara en självklarhet. Dessutom kan man behöva sätta upp ett tydligt regelverk för vad som får spåras via verktyget, vem som får göra ändringar i verktyget och vem som godkänner detta. Vi har stor erfarenhet från samtliga dessa delar och hjälper gärna till som extra resurs oavsett vilken fas ni befinner er i.