Google Optimize

Ett av många verktyg som finns för konverteringsoptimering och A/B-tester. Det är enkelt att komma igång med och har en bra integration med Google Analytics. I många fall kombinerar vi verktyget med exempelvis Hotjar, Crazyegg eller Usabilla för att få en bättre förståelse kring användarna även ur ett kvalitativt perspektiv.

Vi hjälper er att:

  • Bygga testplaner där vi tillsammans med er tar fram en bruttolista med saker och områden att testa.
  • Prioritera bland idéer utifrån vad som kan ge bäst effekt på resultatet
  • Genomföra A/B-tester med allt från att bygga testet till uppföljning.
  • Sprida insikter och ta nästa steg för att faktiskt dra nytta av lärdomar från genomförda tester och förbättra er webbplats eller app utifrån resultaten.

Vi agerar i många fall testledare och kan hjälpa till som en extern resurs eller som en i teamet. Målsättningen bör alltid vara att gå mot mer datadrivna beslut där faktiska resultat från A/B-tester ligger till grund för beslut som exempelvis fortsatt utveckling av webb eller app.