Webbanalys

Analysdelen handlar framförallt om att förstå era användares och kunders digitala beteenden. Som kanal- och verktygsoberoende konsulter är vårt uppdrag att inhämta och analysera data som sedan används för att maximera resultaten i de digitala kanaler ni använder.
Webbanalys, eller digital analys, är brett och innefattar exempelvis:

  • Analys av trafik på webbplats eller app: att förstå vilka sidor användaren navigerar sig igenom innan den till slut agerar som ni önskar och kan räknas som en konvertering. Analysen innefattar att identifiera eventuella hinder som kan finnas på vägen.
  • Analysera inkommande trafik från respektive kanal: för att förstå vilka trafikkällor som fungerar bra och mindre bra i förhållande till vad de kostar.
  • Attribution: handlar om att värdera hur olika trafikkällor och marknadsaktiviteter påverkar användarna att agera som ni vill. Vi värderar dessa och prioriterar i vilken ordning och i vilka kombinationer era aktiviteter maximerar konverteringen.
  • Knyta ihop webbdata med affärsdata: genom att koppla ihop flera system och göra korsanalyser kan man få en djupare förståelse av användares och kunders beteende.

I ett typiskt uppdrag går vi in som en extra resurs i ett marknads- eller IT-team. Våra uppdrag sträcker sig ofta över en längre tidsperiod men vi kan också hjälpa till i kortare projekt.
Vi arbetar ofta med Googles produkter (Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) men också med alternativa eller kompletterande produkter som Klipfolio, Hotjar, Optimizely, CrazyEgg och R-studio.