Konverteringsoptimering

Med en bra förståelse för användarbeteendet är nästa naturliga steg att arbeta med konverteringsoptimering. Det handlar dels om att optimera kanalmix och kostnader för att öka antalet konverteringar, men också om att via A/B-tester på webb eller app säkerställa att användarupplevelsen är smidig och utan hinder.
Det är än så länge relativt ovanligt att lägga ut konverteringsoptimeringen externt, men vi ser alltför ofta att jobbet inte görs tillräckligt noggrant och bra när det görs internt. Vi kan hjälpa er med optimeringen och samtidigt kunskapsdela till era interna resurser, så att ni behåller närheten och kontrollen. Därför leder vi arbetet i nära samarbete med en person eller ett team hos er, som tar över arbetet när vi har fått er i rullning.

Ett vanligt projekt inom konverteringsoptimering kan se ut såhär:

  1. Analys av befintlig datainsamling: det är viktigt att ha bra data för att kunna arbeta effektivt med konverteringsoptimering. Ofta börjar ett projekt med att kartlägga vilken data som samlas in, hur den används och hur det kan göras bättre.
  2. Bygga en testplan: en plan för A/B-testning som bör vara både bred och långsiktig. Denna första bruttolista på testidéer är någonting som vi tar fram i samarbete med er och tillsammans prioriterar vi mellan testidéerna.
  3. Genomföra tester: vi hjälper till med allt från att bygga sidorna eller funktionerna som skall testas till själva genomförandet samt uppföljningen av resultat.

Våra uppdrag inom konverteringsoptimering handlar ofta om att utbilda och hjälpa till att genomföra så länge det behövs innan kunden är redo att arbeta självgående. Inom konverteringsoptimering arbetar vi ofta med Google Analytics, Google Optimize, Optimizely, Hotjar och CrazyEgg.