Datavisualisering

Den data ni har blir mer värdefull om den presenteras på ett tydligt och enkelt sätt. Det bästa sättet att dela data med de personer som behöver den är via dashboards. Där visualiseras alla siffror i tydliga bilder och diagram. Dashboards kan skräddarsys och blanda information från flera olika datakällor, exempelvis Google Analytics och ert CRM-system. Vi hjälper er att bygga dashboards och andra typer av rapporter som passar för just era behov.
Exempel på dashboards kan vara:

  • Marknadsrapport: att för en given tidsperiod kunna följa båda intäkter och kostnader för respektive digitala kanal. Vi hjälper er att hämta datan där den finns, så det spelar ingen roll om t.ex. kostnaderna ligger i Google Analytics eller andra datakällor.
  • B2B försäljning: statistik som visar alla era leads, konverteringar och faktiska försäljningar. Detta kan grupperas på exempelvis kanal eller ort.
  • Webbplatssummering presenterar bara de allra viktigaste KPI:erna som ni har identifierat utifrån era verksamhetsmål.

För visualisering av data arbetar vi ofta i Klipfolio, Google Data Studio eller PowerBI. Vi väljer det verktyg som passar bäst utifrån de kriterier vi har tagit fram tillsammans med er.